Төгсөгчид

Тэрээр "Эрин үе: Залуучууд, Боловсрол" сэдвээр лекц тавьсан юм. Лекцэд залуучуудын өнөөгийн боловсрол хандлага, Монголын залуучууд дэлхийд хаана явж байгаа тухай сонирхолтой яриа өрнүүлсэн юм. Мөн хүний насны тухай, хичнээн их оюуны чадвар, чадалт...

Дэлгэрэнгүй